Ngôn ngữ Tiếng ViệtTiếng Anh

Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Con Đường Vàng

ẢNh đại diện

D-V-G-N hàng triển lãm

Cập nhật: 23-03-2017 11:52:26 | Dịch vụ | Lượt xem: 3619

Cung cấp dịch vụ vận tải hàng triển lãm trọn gói đến và đi từ hội trợ thương mại và triển lãm quốc tế....

Cung cấp dịch vụ vận tải hàng triển lãm trọn gói đến và đi từ hội trợ thương mại và triển lãm quốc tế.

Dịch vụ giao nhận hàng triển lãm và hội trợ của chúng tôi bao gồm:

  • Ðặt kế hoạch và chuẩn bị.
  • Vận tải nội địa
  • Thu gom hàng.
  • Thủ tục thông quan.
  • Thu xếp vận tải hàng không và đường biển.
  • Chuyển tiếp hàng hóa tới triển lãm.
  • Bốc xếp hàng tại triển lãm.
  • Các dịch vụ trợ giúp tại gian hàng.
  • Thu xếp lưu kho hàng hóa.
  • Tái xuất hàng và chuyển tiếp hàng hóa.